– Jeg ble mobbet til sykmelding

Mangeårig verneombud Hans Petter Andersen (69) i Skagerak Kraft ble sykemeldt fra jobben fordi han ikke orket å leve under hva han opplevde som en mobbekultur.

FØLER SEG MOBBET: Verneombud og snekker i Skagerak Kraft, Hans Petter Andersen fra Notodden opplevde en mobbekultur ved de lokale kraftstasjonene.

Spørsmålet er om det har utviklet seg en mobbekultur innenfor enkelte virksomhetsområder av kraftselskapet Skagerak Energi. For verneombud Hans Petter Andersen, som har vært snekker ved kraftverkene på Grønvollfoss, Årlifoss, Hjartdøla og Sundsbarm i over 30 år ble tilværelsen etter hvert uutholdelig. På forsommeren i fjor fikk han sykemelding på grunn av et dårlig psykososialt arbeidsmiljø. Han har vært sykmeldt siden, skriver Telemarksavisa.

– Det var vedvarende små- og store konflikter mellom den lokale ledelsen ved kraftverkene og flere av arbeiderne. Jeg var selv vitne til hvordan en ung nyansatt elektromaskininst ble herjet og mobbet med. Han ble kalt for både det ene og det andre. Til slutt brast unggutten i gråt på jobben, forteller Andersen. Den unge gutten i likhet med ei ung jente som var elektromaskinist fant seg nye jobber. Heller ikke hun greide å leve med arbeidsmiljøet ved kraftstasjonene.

Vanskelig å få gjort jobben
Bedriftshelsetjenesten Help24 ble koblet inn men mobbingen fortsatte. Hans Petter Andersen kontaktet også leder for driftssamarbeidet Telemark Øst for hjelp, Svein Asland. Han grep inn overfor den lokale kraftverkledelsen.

– Svein Asland forsøkte å rydde opp men han kunne gjort enda mer, mener Andersen som ble verneombud i 2003. Svein Asland bekrefter å kjenne til konflikten, men henviser avisen til hovedkontoret i Porsgrunn. Da den lokale ledelsen ved kraftanleggene ønsket å plassere snekker Andersen i Tuddal på et sted uten mobildekning var det nok.

– Jeg opplevde veldig ofte å bli mobbet i kraft av min rolle som verneombud. Derfor var det vanskelig å få gjort jobben min skikkelig, sier han.

Om et par uker er det uansett over. Da går Andersen over i pensjonistenes rekker.

Foretar årlige målinger
Direktør for Skagerak Kraft, Finn Werner Bekken kjenner godt til den aktuelle saken. Han ber om forståelse for at han ikke kan kommentere konflikten ut fra personvernhensyn.

– Generelt vil jeg si Skagerak Energi er opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. Vi foretar årlige målinger av medarbeidertilfredsheten. Opplever vi mobbing eller andre negative forhold på arbeidsplassen settes det umiddelbart i verk tiltak, sier han.

Skagerak konsernet, som har omkring 800 ansatte rapporterte for 2011 at det ble utarbeidet arbeidsmiljørapporter basert på kontroller og samtaler. Det ble foretatt 100 arbeidsplassundersøkelser. Sykefraværet var i fjor på 4,6 prosent. Målsettingen er fire prosent eller lavere.

Arbeidsgiver plikter å gripe inn
Fungerende leder ved Arbeidstilsynet Region Sør, avdeling Telemark, Karl Johnsen sier tilsynet de siste årene har rettet økt oppmerksomhet mot det psykososiale arbeidsmiljøet.

– Arbeidsmiljøloven setter klare krav til det fysiske og psykososiale miljøet på arbeidsplassen. Hvis arbeidsmiljøet er dårlig plikter arbeidsgiveren å gripe inn og ordne opp i forholdet, sier han. I motsatt fall tar Arbeidstilsynet affære og åpner verkstøykassen.

Karl Johnsen mener det fysiske arbeidsmiljøet er blitt betraktelig bedre ved norske arbeidsplasser de senere årene.

– Men jeg ser ingen grunn til at det psykososiale miljøet er bedret. Høyere tempo og økt krav til effektivitet setter miljøet på prøve, mener han.

Hentet fra: nettavisen.no

Odd Kalsnes

Leave a Reply

Your email address will not be published.